Wat is Parkinson

Wat is Parkinson?

Parkinson is een neurodegeneratieve aandoening die vooral de dopamineproducerende neuronen treft in een specifiek deel van de hersenen, nl. de zwarte kernen van de kleine hersenen (‘substantia nigra’).

De ziekte veroorzaakt zowel motorische (vertraging van bewegingen, tremor, stijfheid van de ledematen en evenwichtsproblemen) als niet-motorische symptomen (waaronder verandering in stemming, cognitie en slaapproblemen).


Onderzoek is nodig

Parkinson is wereldwijd de snelst groeiende neurologische aandoening. Momenteel leven naar schatting in totaal 7 tot 10 miljoen mensen met parkinson. De afgelopen 25 jaar verdubbelde het aantal mensen dat leeft met de ziekte. In Vlaanderen gaat het naar schatting om 20.000 personen.

Tot op heden is er geen genezing mogelijk. De ziekte stoppen lukt ook nog niet, maar met de juiste behandeling en medicatie kunnen de symptomen wel worden gecontroleerd. Met Bewegen Tegen Parkinson dragen we, samen met jou, ons steentje bij aan wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte.


Vragen over parkinson?

“De symptomen, de behandeling én het verloop van de ziekte van Parkinson kunnen bij elke persoon volledig verschillend zijn”, aldus Greet Esselens van Parkinson Punt, een dienst van de Vlaamse Parkinson Liga. Dat maakt het niet bepaald eenvoudig om pasklare antwoorden op eigen houtje te vinden.

Heb je vragen over parkinson? Contacteer dan Parkinson Punt, via Turn on Javascript! of T 0473 71 45 24 (maandag en donderdag van 9u-17u).


Lotgenotencontact doet deugd

Heb je parkinson, of iemand in jouw omgeving? Vind een contactgroep in jouw buurt via www.parkinsonliga.be/contactgroepen

Op www.parkinsonliga.be/activiteiten vind je het activiteitenoverzicht.

© 2024 Bewegen tegen Parkinson. All rights reserved | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Created by Erik Vandebeek ism websolid.be